Projekty

Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko - CZ.1.09/4.3.00/18.00452

Celkové výdaje: 8 966 486,50
Zdroj financování: ROP Severozápad

Čerpaná dotace: 8 043 496,00
Realizátor: Mikroregion Chebsko, d.s.o.

Projekt Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko byl zaměřen na doposud chybějící ucelenou službu v rámci rozšíření a zkvalitnění stávajících nebo chybějících nabídek CR a jeho propagace. Projekt je postaven na principu propojení subjektů působících v oblasti CR v Mikroregionu, kdy je zastoupen jak sektor veřejný, soukromý, tak sektor občanský. Projekt byl rozdělen do tří etap a zahrnoval komplexní řadu na sebe navazujících aktivit. Vytvoření ucelenějšího systému konkrétních aktivit v rámci projektu by měl přispět k výraznějšímu zvýšení informovanosti o turistických možnostech regionu.

 

 www.europa.eu                                                           www.nuts2severozapad.cz

 

 

Učení v přírodě - bylinné zahrady bez hranic

Celkové výdaje: 2 220 000,00
Zdroj financování: MMR prostřednictvím CRR Severozápad

Jedná se o projekt uskutečněný prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Cílem projektu bylo zajištění výuky žáků místními bylinkářkami a zajištění setkávání místních bylinkářek s občany obcí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce Bylinného domu v Dolním Žandově, kde se průběžná setkávání konají. Údržba bylinných zahrad probíhá prostřednictvím žáků a místních bylinkářek. Celkový náklad projektu činil 2 200 000 Kč za podpory dotace ve výši 1 551 791 Kč.

 

 

Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu Chebsko

Celkové výdaje: 397 000,00
Zdroj financování: Krajský úřad Karlovarského kraje - Program obnovy venkova

Integrovaný projekt v rámci Mikroregionu Chebsko jehož nositelem je Libá a Skalná v sobě obsahuje: V Libé se jedná o revitalizační zásah do stávající veřejné zeleně v celkové ploše cca 4 ha. Zásah se skládá z prořezávky, náhradní výsadby, komponent dětského hřiště. V případě Skalné se jedná o výsadbu aleje podél části zrekonstruované ulice Česká, o úpravu odpočinkové parkové plochy na Kostelním náměstí a o vysazení zeleně na zrekonstruovaném parkovišti tamtéž. Realizace tohoto projektu umožní fundovaný a ucelený zásah do veřejné zeleně na území výše uvedených obcí, pomůže vylepšit celkový vzhled veřejných prostranství a zároveň dojde k vytvoření odpočinkových míst a klidových zón.

Projektová dokumentace – kanalizace

Celkové výdaje: 1 000 000,00
Zdroj financování: MFČR

Projekt řeší vytvoření projektové dokumentace pro obce Skalná, Libá, Plesná, Pomezí nad Ohří. V obcích není vybudována soustavná kanalizační síť, která by odváděla splaškové vody na centrální čistírnu.


Atraktivní a udržitelný venkov - Mikroregion Chebsko, I.etapa - příprava projektu

Celkové výdaje: 2 201 340,00
Zdroj financování: MMR – SZIF

Projekt zahrnuje obce Třebeň a Odrava. V obci Třebeň je plánována revitalizace pozemku bývalého hřbitova, který budou sloužit jako park pro místní obyvatele. V souvislosti s parkovými úpravami budou obnoveny i místní komunikace. Bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, odplevelení, řez stromů a provedena výsadba nových stromů, keřů, trvalek a cibulovin. Do nově zbudovaného parku budou umístěna umělecká díla, odpočinková místa a informační tabule.
V obci Odrava - Potočiště bude provedena revitalizace návsi. Bude obnovena zeleň, místní komunikace, instalován mobiliář, který zahrnuje lavičky, dřevěný stůl, stojan na kola a informační tabuli. V rámci obnovy zeleně bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, řez stromů, výsadba nových stromů, trvalek a cibulovin.


V roce 2005 realizoval mikroregion společný projekt „Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu“, konkrétně v obcích Libá a Skalná. Projekt zahrnoval odstraňování nevhodných či poškozených dřevin, výsadbu dřevin, opravu vycházkových cest, nákup a osazení komponentů dětského hřiště a laviček. Na projekt byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova.
Hledat ubytování
2.5.2016 - 6.5.2016

Burza dětských časopisů

Městská knihovna v Chebu - "malá knihovna" (Cheb)
Děti si mohou v prvním květnovém týdnu v oddělení pro děti vybrat z vyřazených dětských časopisů.

Více informací
5.5.2016 17:00 - 19:00

Česká Falc a hrady Nových Čech

Krajské muzeum Cheb (Cheb)
Přednášející: Tomáš Karel - JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Více informací
6.5.2016 - 8.5.2016

Májovým Chebskem 2016

Cheb
Ročník: 20, počet účastníků loni: 176, kilometrů: cykloturistika: 30 - 110, pěší turistika: 5 - 50, 100.

Více informací
Další akce

Počasí

4.5. 20:30
dnes

Skorojasno
6°C
5.5.
zítra

Déšť
12°C / 7°C
6.5.
pátek

Déšť
9°C / 6°C
7.5.
sobota

Občasný déšť
10°C / 4°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to 92,5 procenty.
logo Severozápad
logo EU
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"