Projekty

Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko - CZ.1.09/4.3.00/18.00452

Celkové výdaje: 8 966 486,50
Zdroj financování: ROP Severozápad

Čerpaná dotace: 8 043 496,00
Realizátor: Mikroregion Chebsko, d.s.o.

Projekt Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko byl zaměřen na doposud chybějící ucelenou službu v rámci rozšíření a zkvalitnění stávajících nebo chybějících nabídek CR a jeho propagace. Projekt je postaven na principu propojení subjektů působících v oblasti CR v Mikroregionu, kdy je zastoupen jak sektor veřejný, soukromý, tak sektor občanský. Projekt byl rozdělen do tří etap a zahrnoval komplexní řadu na sebe navazujících aktivit. Vytvoření ucelenějšího systému konkrétních aktivit v rámci projektu by měl přispět k výraznějšímu zvýšení informovanosti o turistických možnostech regionu.

 

 www.europa.eu                                                           www.nuts2severozapad.cz

 

 

Učení v přírodě - bylinné zahrady bez hranic

Celkové výdaje: 2 220 000,00
Zdroj financování: MMR prostřednictvím CRR Severozápad

Jedná se o projekt uskutečněný prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Cílem projektu bylo zajištění výuky žáků místními bylinkářkami a zajištění setkávání místních bylinkářek s občany obcí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce Bylinného domu v Dolním Žandově, kde se průběžná setkávání konají. Údržba bylinných zahrad probíhá prostřednictvím žáků a místních bylinkářek. Celkový náklad projektu činil 2 200 000 Kč za podpory dotace ve výši 1 551 791 Kč.

 

 

Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu Chebsko

Celkové výdaje: 397 000,00
Zdroj financování: Krajský úřad Karlovarského kraje - Program obnovy venkova

Integrovaný projekt v rámci Mikroregionu Chebsko jehož nositelem je Libá a Skalná v sobě obsahuje: V Libé se jedná o revitalizační zásah do stávající veřejné zeleně v celkové ploše cca 4 ha. Zásah se skládá z prořezávky, náhradní výsadby, komponent dětského hřiště. V případě Skalné se jedná o výsadbu aleje podél části zrekonstruované ulice Česká, o úpravu odpočinkové parkové plochy na Kostelním náměstí a o vysazení zeleně na zrekonstruovaném parkovišti tamtéž. Realizace tohoto projektu umožní fundovaný a ucelený zásah do veřejné zeleně na území výše uvedených obcí, pomůže vylepšit celkový vzhled veřejných prostranství a zároveň dojde k vytvoření odpočinkových míst a klidových zón.

Projektová dokumentace – kanalizace

Celkové výdaje: 1 000 000,00
Zdroj financování: MFČR

Projekt řeší vytvoření projektové dokumentace pro obce Skalná, Libá, Plesná, Pomezí nad Ohří. V obcích není vybudována soustavná kanalizační síť, která by odváděla splaškové vody na centrální čistírnu.


Atraktivní a udržitelný venkov - Mikroregion Chebsko, I.etapa - příprava projektu

Celkové výdaje: 2 201 340,00
Zdroj financování: MMR – SZIF

Projekt zahrnuje obce Třebeň a Odrava. V obci Třebeň je plánována revitalizace pozemku bývalého hřbitova, který budou sloužit jako park pro místní obyvatele. V souvislosti s parkovými úpravami budou obnoveny i místní komunikace. Bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, odplevelení, řez stromů a provedena výsadba nových stromů, keřů, trvalek a cibulovin. Do nově zbudovaného parku budou umístěna umělecká díla, odpočinková místa a informační tabule.
V obci Odrava - Potočiště bude provedena revitalizace návsi. Bude obnovena zeleň, místní komunikace, instalován mobiliář, který zahrnuje lavičky, dřevěný stůl, stojan na kola a informační tabuli. V rámci obnovy zeleně bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, řez stromů, výsadba nových stromů, trvalek a cibulovin.


V roce 2005 realizoval mikroregion společný projekt „Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu“, konkrétně v obcích Libá a Skalná. Projekt zahrnoval odstraňování nevhodných či poškozených dřevin, výsadbu dřevin, opravu vycházkových cest, nákup a osazení komponentů dětského hřiště a laviček. Na projekt byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova.
Hledat ubytování
28.5.2016 - 29.5.2016

Zájezd autobusem věnovaný 700. výročí narození Karla IV.

Městská knihovna Cheb (Cheb)
Připomeneme si místa, po kterých se Karel IV. pohyboval, díla, která v době jeho života vznikala, i ta, která ho připomínala, oslavovala...

Více informací
29.5.2016 10:20 - 17:34

Příroda západní části Chebské pánve

SOOS - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum (Nový Drahov)
Přírodovědná exkurze na kulturní a polopřirozené biotopy západního okraje chebské pánve. Vzácné plevely, mokřadní louky, intenzivní pastviny, opuštěné...

Více informací
30.5.2016 8:30 - 9:30, 30.5.2016 10:00 - 11:00

Čertovský mariáš / Dana Bartůňková

Západočeské divadlo (Cheb)
pohádka pro nejmenší diváky

Více informací
Další akce

Počasí

29.5. 15:00
dnes

Polojasno
20°C
30.5.
zítra

Bouřky
22°C / 13°C
31.5.
úterý

Bouřky
22°C / 14°C
1.6.
středa

Dešťové přeháňky
21°C / 11°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to 92,5 procenty.
logo Severozápad
logo EU
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"