Mikroregion Chebsko > Historie a památky

Historie a památky

Díky své bohaté historii se na území mikroregionu nachází celá řada historických památek a kulturních zařízení. Historicky zajímavé jsou nejen města a větší obce, ale i obce menší, vesnice i vísky. Nachází se zde jedna městská památková rezervace - Cheb, dvě vesnické památkové rezervaceDoubrava a Nový Drahov a dvě vesnické památkové zónyDolní Lažany a Salajna. Lidová architektura Nového Drahova a Doubravy v podobě hrázděných venkovských usedlostí představuje ojedinělý typ památek.

Mezi nejvýznamnější hrady a zámky patří Chebský hrad, hrad Seeberg, hrad Vildštejn ve Skalné nebo zámek ve Starém Hrozňatově.

Z církevních památek je možno jmenovat například kostely v Chebu (sv. Mikuláše, sv. Václava, sv. Bartoloměje), dále poutní místo Loreta ve Starém Hrozňatově či kostel sv. Vavřince v Třebeni.

Objekty na mapě

: :
Má otevřeno

Souřadnice: 
 
 

Výsledky hledání

Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky. (počet: 8)
Brána času. Brána času

Brána mezi dějinnými epochami je osazena do roviny původní jižní fronty náměstí. Jako připomínka již neexistujícího domu a jako průchod z jedné dějinné epochy do další. Autorem je Prof. Marian Karel.

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
Cheb - pamětní deska

Pamětní deska na panelovém domě připomíná, že zde původně stála synagoga. Chrám byl dostavěn r. 1893 v byzantském stylu. Během tzv. Křišťálové noci r. 1938 byl vypálen nacisty a ruiny byly později strženy.

Adresa: Hradební 17, Cheb
Friedrich Schiller - pomník. Friedrich Schiller - pomník

Pomník postavený z finančních příspěvků ze sbírky, bustu zhotovil Karl Wilfert. Socha byla slavnostně odhalena v roce 1892.

Adresa: Komenského, Cheb
Hřbitov válečných zajatců. Hřbitov válečných zajatců

Hřbitov založený během 1. světové války. Nachází se zde památník s turbanem a půlměsícem. V letech 2009 a 2010 prošel hřbitov revitalizací a pietní úpravou.

Adresa: Cheb-Podhrad
Památník obětem železné opony. Památník obětem železné opony

Památník představující roztržená pouta věnovaný lidem, kteří zemřeli v letech 1948 až 1989 na hranici při pokusu emigrovat z tehdejšího Československa.

Adresa: Svatý Kříž, Cheb
Památník Ypsilonka. Památník Ypsilonka

Bývalá křižovatka hlavních silnic zvaná Ypsilonka (rozcestí má tvar písmene ypsilon), kde byl umístěn památník 1. divize americké armády, která za druhé svět. války osvobodila město Cheb. R. 1873 zde byl umístěn jeden ze základních triangulačních bodů v Čechách.

Adresa: Cheb
Trojmezí Čechy - Horní Falc - Horní Franky

Trojmezí je historicky zajímavé, střídali se zde rozličné státní útvary. Nejstaršími byly Horní Franky, Horní Falc. K těmto zemím přiléhal „Chebský stát“, který v různých dobách měnil majitele a ne vždy patřil Království českému.

Adresa: Pomezí nad Ohří
V. I. Lenin - socha. V. I. Lenin - socha

Tři metry vysoká bronzová socha je dílem sochaře Vladimíra Reicha, byla slavnostně odhalena v roce 1979.

Adresa: Cheb
Zříceniny Zříceniny. (počet: 5)
Boršengrýn - zřícenina hradu

Hrad byl postaven v místech původní tvrze Amonsgryn kolem r. 1380 Borešem z Oseka. V r. 1452 byl Chebskými obležen a vypálen.

Adresa: Dolní Žandov
Neuhaus - zřícenina

Hrad vybudoval markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. na obranu hranice proti Rakousům. Na konci 14. st. ho získali Lichtenštejnové. Hrad pravděpodobně zanikl za husitských válek.

Adresa: Plesná
Starý Rybník - zřicenina hradu. Starý Rybník - zřicenina hradu

Pravidelně obdélný hrad, z třípatrového paláce se kromě sklepů dochovala západní zeď. V 15. st. byl hrad přestavěn. V r. 1792 ho zachvátil požár.

Adresa: Starý Rybník
Svatá Anna - bývalé poutní místo, hřbitov, památník a vyhlídkové místo. Svatá Anna - bývalé poutní místo, hřbitov, památník a vyhlídkové místo

Pozůstatky původního kostela, fary, školy a hřbitova. Stavby byly v 60. letech zbořeny, předtím sloužily jako vojenské objekty, což připomínají desky na památníku obětem 1. sv. války.

Adresa: Cheb
Tvrz Pomezná - zřícenina

Zřícenina pocházející ze 14. století, kdy na stávajícím místě nahradila tvrz původní.

Adresa: Libá
Židovské památky Židovské památky. (počet: 4)
Lomnička - židovský hřbitov

Hřbitov neznámého stáří s dochovanými náhrobky od roku 1836, těžce poškozený nacisty.

Adresa: Lomnička
Malá Šitboř - židovské ghetto

V židovské čtvrti byla roku 1914 zbořena vyhořelá synagoga z roku 1808.

Adresa: Malá Šitboř
Malá Šitboř - židovský hřbitov. Malá Šitboř - židovský hřbitov

Zbytek hřbitova s náhrobky od 1. poloviny 19. století.

Adresa: Malá Šitboř
Úbočí - židovský hřbitov. Úbočí - židovský hřbitov

Hřbitov neznámého stáří s náhrobky od 1. poloviny 19. století.

Adresa: Úbočí
Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa. (počet: 7)
Bismarckova rozhledna (Zelená hora). Bismarckova rozhledna (Zelená hora)

V roce 2005 zrekonstruovaná kamenná rozhledna. Rekonstrukce přišla v pravý čas, protože věž, která doplatila na několikaletou izolaci v zakázaném pohraničním pásmu, značně chátrala. Dnes je výhled z osmnáctimetrové věže, která pamatuje r. 1909 lehce omezen stromy, přesto lze mezi jejich korunami zahlédnout vršky Českého a Slavkovského lesa, Smrčin i Krušných hor.

Adresa: Cheb
Chebská stráž - vyhlídka. Chebská stráž - vyhlídka

Vyhlídka na příkrém levém břehu přehrady Skalka.

Adresa: Cheb
Dyleň u Chebu - betonová rozhledna. Dyleň u Chebu - betonová rozhledna

Bývalá radarová věž ležící v bývalém střeženém pohraničním pásmu slouží v současnosti jako vysílač, poskytuje výhled na krajinu Chebska, Mariánskolázeňska, hřbety Českého lesa a pohraniční část sousedního Německa.

Adresa: Dolní Žandov
Krajinná výstava bez hranic - přírodní areál. Krajinná výstava bez hranic - přírodní areál

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Myšlenka projektu pochází z Německa. Po skončení výstavy v roce 2006 zde vznikla atraktivní zóna pro trávení aktivního volného času v přírodě.

Adresa: Cheb
Rozhledna Vávrova lávka. Rozhledna Vávrova lávka

Desetimetrová hranolová vyhlídková věž, která je umístěna u mostu v chebském parku Krajinka. Nabízí výhled na blízké okolí řeky Ohře.

Adresa: Cheb
Svatá Anna - bývalé poutní místo, hřbitov, památník a vyhlídkové místo. Svatá Anna - bývalé poutní místo, hřbitov, památník a vyhlídkové místo

Pozůstatky původního kostela, fary, školy a hřbitova. Stavby byly v 60. letech zbořeny, předtím sloužily jako vojenské objekty, což připomínají desky na památníku obětem 1. sv. války.

Adresa: Cheb
Zlatý Vrch - vyhlídkový pavilon. Zlatý Vrch - vyhlídkový pavilon
Adresa: Cheb
Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 5)
Lesnická naučná stezka Dyleň

Stezka seznamuje pomocí 10 stanovišť s popisnými tabulemi s principy lesnického trvale udržitelného hospodaření v horském lese.

Adresa: Dolní Žandov
Naučná stezka Lomnička

Naučná stezka seznamuje s historií obce Lomnička.

Adresa: Plesná, Lomnička
Naučná stezka Poohří

Naučná stezka seznamuje s přírodou, historií a zajímavostmi v povodí řeky Ohře.

Adresa: Cheb
Okolí hradu Seeberg - naučná stezka. Okolí hradu Seeberg - naučná stezka

Naučná stezka zahrnuje 10 informačních panelů, které popisují historii obce, osidlování podhradí a rozvoj řemesel. Trasa vede nenáročným terénem, takže je vhodná i pro rodiny s dětmi. Stezka nabízí dva okruhy o délce 800 a 1800 m.

Adresa: Poustka
Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum. Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum

Jedno z přírodně nejcennějších území u nás tvořené rozlehlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm. Na některých místech vystupují hlubinné minerální prameny které vyvěrají na povrch přes vodu a bahno a vytvářejí tzv. bahenní sopky, někde vyvěrá pouze plyn CO2 což označujeme jako mofety. Přes území vede naučná stezka.

Adresa: Kateřina, Nový Drahov
Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny. (počet: 13)
Galerie 4. Galerie 4
Adresa: Františkánské náměstí 30/1, Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu. Galerie výtvarného umění v Chebu

Monumentální barokní radniční palác je stavbou od italského architekta Giovanniho Batisty Alliprandiho. Interiéru budovy dominuje centrální slavnostní schodiště, které lemuje kamenné balustrové zábradlí.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
Geofyzikální muzeum - Seismická expozice
Adresa: Česká 144, Skalná
Kostel sv. Kláry - kostel a galerie. Kostel sv. Kláry - kostel a galerie

Za autora barokního kostela je označován Kryštof Dientzenhofer. Je postaven na místě původního gotického kostela z let 1465–1469. V r. 1782, v období josefínských reforem, byl klášter zrušen a kostel odsvěcen. V pol. 60. let získala budovu bývalého kostela Galerie výtvarného umění v Chebu, která zde zřídila koncertní síň.

Adresa: Františkánské nám. 85/5, Cheb
Krajské muzeum Cheb. Krajské muzeum Cheb

Jeden z nejstarších měšťanských domů na náměstí, který bývá označován jako Pachelbelův, podle svého nejslavnějšího majitele.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb
Libá - hrad a zámek, muzeum. Libá - hrad a zámek, muzeum

Původně hrad založený ve 13. st. Po vymření rodu pánů z Liebensteinu získal hrad od českého krále Jana Lucemburského měšťan Franz Gosswein (1346). Pozdější přestavby přeměnily středověký hrad v zámek. Po r. 1945 začal chátrat.

Adresa: č.p. 9, Libá
Manský dvůr. Manský dvůr
Adresa: Dolní Žandov 133
Mostov - muzeum a zámek. Mostov - muzeum a zámek

Na přelomu 17. a 18. století byla stará mostovská tvrz přestavěna na barokní zámek. Jeho současná podoba je však o něco mladší a nese neklamné znaky romantismu 19. století, podobně jako okolní park přecházející v oboru.

Adresa: Mostov 1, Cheb
Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum. Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum

Historie hradu sahá až do konce 11. století. Za Přemyslovců býval strategickým bodem. Ve 2. polovině 16. století byl renesančně upraven, ovšem sto let na to byl zničen Švédy, což byl počátek jeho chátrání. Jeho záchranou byla až rekonstrukce ve 2. polovině 20. století.

Adresa: čp. 18, Ostroh-Poustka
Retromuseum Cheb. Retromuseum Cheb
Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2/17, Cheb
Skanzen Doubrava. Skanzen Doubrava

Soubor lidových staveb Chebska, který dokreslují staleté mohutné stromy.

Adresa: Doubrava 3E, Lipová - Doubrava
Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum. Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum

Jedno z přírodně nejcennějších území u nás tvořené rozlehlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm. Na některých místech vystupují hlubinné minerální prameny které vyvěrají na povrch přes vodu a bahno a vytvářejí tzv. bahenní sopky, někde vyvěrá pouze plyn CO2 což označujeme jako mofety. Přes území vede naučná stezka.

Adresa: Kateřina, Nový Drahov
Vildštejn - hrad a zámek. Vildštejn - hrad a zámek

Zachovalý románský hrad byl pojmenován jako Wildstain, dnes Vildštejn. V době vlády Gummerauerů (1452) byl vypálen českým vojskem zemského správce Jiřího z Poděbrad. Následně byl hrad Albrechtem Šlikem přestavěn do gotického stylu. Kromě toho vznikla ještě v roce 1783 samostatná budova nového rokokového zámku v předhradí. Od roku 1999 je hrad v soukromém vlastnictví a je stále rekonstruován.

Adresa: Pod hradem 81, Skalná
Hrady a zámky Hrady a zámky. (počet: 7)
Cheb - hrad. Cheb - hrad

Hrad prošel jako každý jiný během staletí několika přestavbami, přesto si však do značné míry zachoval svoji románskou podobu. Je také jedinou ukázkou falce - císařského sídla - na našem území. Ojedinělou památkou je románskogotická dvoupodlažní kaple.

Adresa: Dobrovského 21, Cheb
Libá - hrad a zámek, muzeum. Libá - hrad a zámek, muzeum

Původně hrad založený ve 13. st. Po vymření rodu pánů z Liebensteinu získal hrad od českého krále Jana Lucemburského měšťan Franz Gosswein (1346). Pozdější přestavby přeměnily středověký hrad v zámek. Po r. 1945 začal chátrat.

Adresa: č.p. 9, Libá
Mostov - muzeum a zámek. Mostov - muzeum a zámek

Na přelomu 17. a 18. století byla stará mostovská tvrz přestavěna na barokní zámek. Jeho současná podoba je však o něco mladší a nese neklamné znaky romantismu 19. století, podobně jako okolní park přecházející v oboru.

Adresa: Mostov 1, Cheb
Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum. Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum

Historie hradu sahá až do konce 11. století. Za Přemyslovců býval strategickým bodem. Ve 2. polovině 16. století byl renesančně upraven, ovšem sto let na to byl zničen Švédy, což byl počátek jeho chátrání. Jeho záchranou byla až rekonstrukce ve 2. polovině 20. století.

Adresa: čp. 18, Ostroh-Poustka
Starý Hrozňatov - zámek. Starý Hrozňatov - zámek

Původně hrad založený ve 13. st. pány z Kiensberga, ve 14. st. ho měli v držení Pflugové, později město Cheb. Za pánů z Týna přestavěn na renesanční zámek. R. 1648 hrad zničen Švédy. Z hradu se dochoval mohutný válcový bergfrit.

Adresa: Hrozňatov
Starý Rybník - zámek

Zámek postavili Wilhelmové po zániku starého hradu po požáru z r. 1792. Jedná se o velkou jednopatrovou empírovou budovu, která je krytá mansardovou střechou.

Adresa: Skalná, Starý Rybník
Vildštejn - hrad a zámek. Vildštejn - hrad a zámek

Zachovalý románský hrad byl pojmenován jako Wildstain, dnes Vildštejn. V době vlády Gummerauerů (1452) byl vypálen českým vojskem zemského správce Jiřího z Poděbrad. Následně byl hrad Albrechtem Šlikem přestavěn do gotického stylu. Kromě toho vznikla ještě v roce 1783 samostatná budova nového rokokového zámku v předhradí. Od roku 1999 je hrad v soukromém vlastnictví a je stále rekonstruován.

Adresa: Pod hradem 81, Skalná
Domy, paláce, tvrze Domy, paláce, tvrze. (počet: 8)
Dům u dvou arcivévodů. Dům u dvou arcivévodů

Dům sloužil od r. 1531 jako nejstarší zájezdní hostinec - U červeného koníčka v Chebu. Název U dvou arcivévodů pochází z období, kdy zde bydleli rakouští arcivévodové Johann a Ludwig (r. 1806).

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 471/26, Cheb
Gablerův dům. Gablerův dům

Původně pozdně gotický dům se s bohatě zdobenou rokokovou fasádou řadí k nejhodnotnějším výsledkům pozdně barokní přestavby v 18. st. Ve 2. pol. 17. st. patřil Jezuitům, kteří nad portál umístili reliéf s postavou Panny Marie.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu. Galerie výtvarného umění v Chebu

Monumentální barokní radniční palác je stavbou od italského architekta Giovanniho Batisty Alliprandiho. Interiéru budovy dominuje centrální slavnostní schodiště, které lemuje kamenné balustrové zábradlí.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
Grünerův dům. Grünerův dům

V 1. pol. 19. st. zde bydlel magistrální rada Grüner a dům byl místem četných setkání s J. W. Goethem. Dříve patřil Wrendlům, jejich rodový znak je umístěn v oválné kartuši nad portálem.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
Krajské muzeum Cheb. Krajské muzeum Cheb

Jeden z nejstarších měšťanských domů na náměstí, který bývá označován jako Pachelbelův, podle svého nejslavnějšího majitele.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb
Manský dvůr. Manský dvůr
Adresa: Dolní Žandov 133
Schirdingerův dům. Schirdingerův dům

Dům s úzkým průčelím a stupňovitým, vysokým štítem dokládá podobu gotických domů středověkého Chebu. Při přestavbě vznikla renesanční arkádová pavlač v nádvoří.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 508/7, Cheb
Špalíček - skupina středověkých kupeckých domů. Špalíček - skupina středověkých kupeckých domů

Komplex 11 domů vznikal od 13. st. na místě kramářských bud a masných krámů a patří mezi nejznámější symboly Chebu.

Adresa: Cheb
Památkové zóny a rezervace Památkové zóny a rezervace. (počet: 5)
Cheb - městská památková rezervace. Cheb - městská památková rezervace

Chloubou města jsou měšťanské domy na náměstí - nejznámější je bezesporu soubor jedenácti domů nazvaný Špalíček. Obdivovaná je také stará radnice, barokní Gablerův dům, gotický Schirdingerův dům, původně renesanční Grünerův dům či Pachelbelův dům, kde násilnou smrtí skonal Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je v Čechách ojedinělou ukázkou císařské falce.

Adresa: Cheb
Dolní Lažany - vesnická památková zóna. Dolní Lažany - vesnická památková zóna
Adresa: Dolní Lažany
Doubrava - vesnická památková rezervace. Doubrava - vesnická památková rezervace

Soubor stavení v Doubravě je krásnou ukázku hrázděných domů. Nejzajímavější Rustlerův statek (z roku 1751) je upraven jako muzeum, které vás seznámí se starými časy a životem na vesnici či představí výstavu obrazů a keramiky.

Adresa: Doubrava
Nový Drahov - vesnická památková rezervace. Nový Drahov - vesnická památková rezervace

Soubor uzavřených usedlostí z 18. a 19. století označovaných jako "francké dvory" či "chebské statky". Patrové domy se zdobenými hrázděnými štíty připomínají německý původ někdejších obyvatel kraje.

Adresa: Nový Drahov
Salajna - vesnická památková zóna. Salajna - vesnická památková zóna
Adresa: Salajna
Církevní památky Církevní památky. (počet: 21)
Evangelický kostel. Evangelický kostel

Pseudorenesanční kostel s věží. V interiéru se nachází barokní oltář s obrazy Krista na hoře Olivetské a Poslední večeře. První evangelický kostel v chebském okrese, který měl svůj vlastní farní sbor. Naproti kostelu stával evangelický hřbitov, který byl ale r. 1969 zlikvidován.

Adresa: Plesná
Evangelický kostel Pokoje

Základní kámen stavby byl položen v r. 1869. Vysvěcen r. 1871.

Adresa: Cheb
Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie. Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie

Minoritský kostel postavený současně s klášterem po r. 1247, kdy se v Chebu usazují Františkáni. Po požáru r. 1270 byl obnoven. Z původní stavby se dochovala sakristie a část klášterního zdiva. Křížová chodba kláštera z 1. pol. 14. st. se řadí mezi nejkrásnější stavební památky ve městě.

Adresa: Františkánské nám. 12, Cheb
Klášter dominikánů s kostelem sv. Václava. Klášter dominikánů s kostelem sv. Václava

Klášter založený na spáleništi po velkém požáru města v r. 1270. V letech 1674–1689 proběhla barokní obnova a bylo dostavěno severní křídlo kláštera.

Adresa: Kamenná, Cheb
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Výstavba kostela byla zahájena r. 1892. Vysvěcen r. 1895.

Adresa: Plesná, Lomnička
Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel postavený v r. 1758 na místě starší hradní kaple téhož zasvěcení, vybudované pravděpodobně po roce 1617. Jednolodní barokní stavba bez věže má půlkruhový presbytář. V r. 2007 jej i se zámkem získal nový majitel, jenž nechal celý areál opravit a využívá jej pro svoji potřebu.

Adresa: Hrozňatov
Kostel Neposkvrněného početí panny Marie

V jádru barokní kostel, který byl empírově přestavěn. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním presbytářem a hranolovou věží.

Adresa: Plesná
Kostel sv. Anny
Adresa: Lipová
Kostel sv. Bartoloměje. Kostel sv. Bartoloměje

Gotický špitální kostel řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Koncem 2. sv. války byl poškozen, v letech 1962 - 1963 zrekonstruován. Do r. 1997 sloužil jako výstavní síň Státní galerie výtvarného umění, kde byla instalována výstava gotických plastik. Kostel byl vrácen řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Adresa: Křížovnická 2, Cheb
Kostel sv. Jakuba. Kostel sv. Jakuba

Zmiňován již v 10. stol. Současná podoba kostela pochází z jeho poslední, pozdně barokní přestavby realizované v letech 1798-99. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a předsíní před západním průčelím, s mohutnou boční věží. Vybavení kostela bylo převážně barokní.

Adresa: Pomezí nad Ohří
Kostel sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel založený řádem německých rytířů, první písemná zmínka je z r. 1297. Do dnešní barokní podoby byl přestavěn v letech 1705 - 1709. Po požáru v r. 1810 byl rozšířen. V r. 1901 byla dokončena věž.

Adresa: Skalná
Kostel sv. Kateřiny
Adresa: Libá
Kostel sv. Kláry - kostel a galerie. Kostel sv. Kláry - kostel a galerie

Za autora barokního kostela je označován Kryštof Dientzenhofer. Je postaven na místě původního gotického kostela z let 1465–1469. V r. 1782, v období josefínských reforem, byl klášter zrušen a kostel odsvěcen. V pol. 60. let získala budovu bývalého kostela Galerie výtvarného umění v Chebu, která zde zřídila koncertní síň.

Adresa: Františkánské nám. 85/5, Cheb
Kostel sv. Michaela. Kostel sv. Michaela

Původně gotický kostel byl v r. 1682 barokně přestavěn. Jedná se o jednolodní, obdélnou stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem a věží nad sakristií na severní straně. Hlavní oltář sv. Michaela pochází z r. 1697.

Adresa: Dolní Žandov
Kostel sv. Mikuláše a Alžběty. Kostel sv. Mikuláše a Alžběty

Původně trojlodní románská bazilika z počátku 13. st., ze které se zachoval západní portál a spodní část věží. Chrámové trojlodí, presbytář a sakristie pochází až z gotické etapy výstavby, barokní kopule z druhé pol. 18. st.

Adresa: Kostelní nám. 13, Cheb
Kostel sv. Oldřicha

Původně románský ze 12. stol., v 17. stol. barokně přestavěn. Vysvěcen r. 1683. V současnosti je objekt kostela v soukromém vlastnictví a postupně rekonstruován.

Adresa: Cheb
Kostel sv. Šebestiána. Kostel sv. Šebestiána

Původně gotická stavba ze 14. st. - loď s plochým trámovým stropem, pravoúhlý presbytář s křížovou klenbou, dřevěná varhanní kruchta. Z výzdoby kostela pochází dřevěné sochy z období kolem r. 1500 – Sv. Biskup, Bůh Otec, Mnich. Sochy byly zapůjčeny Galerii výtvarného umění v Chebu.

Adresa: Skalná
Kostel sv. Šimona a Judy. Kostel sv. Šimona a Judy

Jednolodní kostel s čtyřhranným presbytářem a věží v západním průčelí postavený v empírovém slohu s doznívajícím klasicismem. Hlavní oltář je novorománský z r. 1850.

Adresa: Milíkov
Kostel sv. Vavřince. Kostel sv. Vavřince

Původně gotický kostel obklopený kamennou zdí. Ve středověku plnil i obranné úkoly jako útočiště pro obyvatele.

Adresa: Třebeň
Kostel sv. Wolfganga

Jednolodní gotický kostel ze 13. st., který byl v letech 1721-1724 barokně přestavěn. V oltářišti jsou umístěny náhrobní kameny bývalých majitelů hradu. Stavba v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Adresa: Poustka - Ostroh
Maria Loreto - poutní areál. Maria Loreto - poutní areál

Architektonicky velmi zajímavá barokní loretánská kaple s ambity a poutní kostel sv. Ducha se nachází ve Starém Hrozňatově asi 8 km jižně od Chebu. Kaple byla postavena v letech 1664 – 1689 chebskými jezuity. Po dlouhém období chátrání v období komunismu se dočkala generální rekonstrukce, především zásluhou česko-německého Spolku na podporu poutního místa Maria Loreto.

Adresa: Hrozňatov
Technické památky Technické památky. (počet: 3)
Cheb - krytá lávka. Cheb - krytá lávka

Přes řeku Ohři nedaleko dřívější císařské falce císaře Fridricha I. Barbarossy je roubená zastřešená lávka pro pěší, která je 40 m dlouhá, 3 m široká a 4 m vysoká. V roce 1945 byla zničena, v roce 1949 obnovena a v r. 1985 dostala novou kovovou konstrukci. Na obou stranách lávky jsou dvě řady okenních otvorů.

Adresa: Cheb
Jesenice - vodní nádrž. Jesenice - vodní nádrž

Údolní nádrž vybudovaná na řece Odravě v letech 1958-1961 slouží pro účely průmyslu, rekreaci, sportovní rybolov a také jako ochrana před povodněmi. Její zemní sypaná nádrž je vysoká 22 m a délka v koruně činí 792 m.

Adresa: Cheb
Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina

Dráha o rozchodu 600 mm se dříve využívala při těžbě jílu a hlíny, dnes slouží jako turistická atrakce.

Adresa: Skalná
Kašny a fontány Kašny a fontány. (počet: 2)
Kašna rytíře Rolanda. Kašna rytíře Rolanda

Kašnu uprostřed náměstí zdobila socha rytíře Rolanda, který symbolizoval trhová práva říšských měst. Nyní je zde pískovcová kopie od akademického sochaře Živného z r. 1985. Originál sochy je umístěn v Chebském muzeu.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
Kašna se sochou Divého muže. Kašna se sochou Divého muže

Kašna se sochou divého muže, třímajícího zlacený kyj, kterým od r. 1728 chrání městský znak.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
Národní přírodní památky a rezervace Národní přírodní památky a rezervace. (počet: 2)
Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum. Soos - národní přírodní rezervace, naučná stezka, muzeum

Jedno z přírodně nejcennějších území u nás tvořené rozlehlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm. Na některých místech vystupují hlubinné minerální prameny které vyvěrají na povrch přes vodu a bahno a vytvářejí tzv. bahenní sopky, někde vyvěrá pouze plyn CO2 což označujeme jako mofety. Přes území vede naučná stezka.

Adresa: Kateřina, Nový Drahov
Železná hůrka - národní přírodní památka. Železná hůrka - národní přírodní památka

Nejmladší třetihorní sopka v České republice činná naposledy v holocenu asi před 10 000 lety. Dokladem sopečné činnosti je kromě sopečné strusky sopouch na úbočí.

Adresa: Lipová
Turistické atrakce Turistické atrakce. (počet: 3)
Hrnčírna Nový Drahov
Adresa: Třebeň
Krajinná výstava bez hranic - přírodní areál. Krajinná výstava bez hranic - přírodní areál

Krajinná výstava je svým původním zaměřením ukázkou a prezentací zahradního umění a krajinotvorby. Myšlenka projektu pochází z Německa. Po skončení výstavy v roce 2006 zde vznikla atraktivní zóna pro trávení aktivního volného času v přírodě.

Adresa: Cheb
Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum. Ostroh (Seeberg) - hrad a muzeum

Historie hradu sahá až do konce 11. století. Za Přemyslovců býval strategickým bodem. Ve 2. polovině 16. století byl renesančně upraven, ovšem sto let na to byl zničen Švédy, což byl počátek jeho chátrání. Jeho záchranou byla až rekonstrukce ve 2. polovině 20. století.

Adresa: čp. 18, Ostroh-PoustkaHledat ubytování

Počasí

17.1. 20:00
dnes

Sněžení
-1°C
18.1.
zítra

Déšť se sněhem
4°C / -2°C
19.1.
pátek

Sněhové přeháňky
0°C / 0°C
20.1.
sobota

Zataženo
-2°C / -2°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to 92,5 procenty.
logo Severozápad
logo EU
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"